Tränarutbildning A Ungdom 24-25/10 och 21-22/11 2020 i Helsingborg, 2020-10-24 t.o.m. 2020-11-22

Utbildning
Tränarutbildning A Ungdom Central
Plats
Helsingborg
Arrangör
Skånes Fotbollförbund
Startdatum
2020-10-24
Slutdatum
2020-11-22
Antal platser
24
Avgift
8 500,00 SEK
Utbildningsansvarig
Lars Eiswohld, lars.eiswohld@skaneboll.se
Sista anmälningsdag
2020-09-07
Beskrivning

Tränarutbildning A Ungdom vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalitet när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare!

Innehåll
Tränarutbildning Ungdom A riktar sig företrädesvis till tränare som har spelare i åldrarna 14-19 år och svarar på följande frågeställningar:
• Hur utvecklar vi föreningens ungdomsspelare till A-lagsspelare?
• Ska ungdomslagen använda samma spelsystem som A-laget?
• Hur tränar vi bäst för att öka spelarnas spelförståelse?
• Hur skapar vi bäst förståelse för lärande?
• Hur skapar vi bestående fotbollsintresse – och hur hanterar vi drop-
outs?
• Hur hjälper vi spelarna vid övergången från ungdoms- till
seniorfotboll?
• Hur hanterar vi tränings- och matchbelastningen bland unga spelare?

Kursupplägg
Kursen består av sammanlagt fyra kursdagar, fördelade på två kurstillfällen om vardera två dagar och ett antal webbuppgifter.
Webbuppgifterna fördelas på dels en förberedande webbperiod innan kursens början, och dels på en webbperiod mellan kurstillfällena, där deltagarna ska genomföra ett antal arbetsuppgifter av olika karaktär. Dessa uppgifter innebär bl a att genomföra träningspass i praktiken med särskilda teman, skapa övningar och planeringar, se webbinarier samt läsa texter inom olika områden.
Deltagarna anmäler sig till hela utbildningen och kursen är sammanhängande.

Kurstid o plats 24-25 oktober i Helsingborg
21-22 november i Helsingborg

Behörighetskrav
Tränarutbildning B Ungdom alternativt UEFA B senior.

Kursavgift
8.500:-/deltagare - vilket inkluderar kursmaterial, fika och måltider, konferens- och praktikkostnader samt logi i dubbelrum.
Avgiften faktureras Din förening i december.
Föreningen söker för 6.500:-/deltagare via Idrottslyftet under ”Deltagare på intern och central Tränarutbildning”.

Anmälan
På anmälningsblankett för, senast den 7 september!
Eftersom antalet platser är begränsat förbehåller sig Skånes FF rätten att prioritera ungdomstränare för spelare i ålderssegmentet 14-19 år och dessutom basera uttagningen på tränar- och spelarmeriter!

Kallelse
Personlig kallelse utsändes via mail tre veckor innan kursstart tillsammans med program och inloggning till webbplatsen Tränarutbildning A

Instruktörer
Utses av Skånes Fotbollförbund.

Diplom
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro - ingen ledighet beviljas under kursens gång! Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen.

Upplysningar
Ring kansliet, Lars Eiswohld, 040-590201.