Utlåning av amatör

En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall, annat SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd. Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna.

Ansök om utlåning av amatör med dubbel bosättning genom att fylla i blanketten nedan. Mer information finns i blanketten.