Spelarövergång under 15 år

Spelare som är ungdomsregistrerad i FOGIS (under 15 år), samt har deltagit i tävlingsmatch under pågående speltermin, får endast tillhöra annan förening efter ansökan och godkännande av Blekinge Fotbollförbund. Det finns tre spelterminer enligt följande: 1 mars - 30 juni, 1 juli - 31 oktober och 1 november - 28 februari. Ansökan ska undertecknas av båda föreningarnas ordförande.

Blanketten skickas via e-post till alexander.karlsson@blekingefotboll.se för godkännande av Blekinge Fotbollförbund.