Åldersdispens

I BFF:s barn- och ungdomsserier, från 10-18 år, kan föreningarna ansöka om åldersdispens för användning av överåriga spelare. Behandlingstiden är ca. två veckor. Ansökan inkommen efter 15 april innevarande spelår behandlas mot en avgift på 250 kr som ska betalas till BFF:s bankgiro 490-6822 i samband med inskickad ansökan. Märk betalningen med lagnamn och åldersgrupp.

Förening som får ansökan beviljad är skyldig att visa upp dispensbeslut för både motståndare och domare innan matchstart. Om en överårig spelare inte har dispens så kan spelaren inte delta i match med ett lag i en yngre åldersgrupp. Inga generella dispenser gäller.

Underskriven ansökan skickas via e-post till alexander.karlsson@blekingefotboll.se.