Representantskap 2020

Blekinge Fotbollförbunds Representantskapsmöte 2020 äger rum tisdagen den 10 november klockan 18.30 på Ronneby Brunn.

Ärenden
Förslag till ärende att behandlas av Representantskapet ska vara Blekinge Fotbollförbund tillhanda senast den 30 september 2020. Förening kan ge förslag enligt följande:

  • Tävlingsregler gällande distriktsserier
  • Serieuppbyggnad gällande distriktsserier för seniorer

Endast förslag som beslutats av föreningsstyrelse kan tas upp till behandling av Representantskapet. Om föreningen har mer än ett förslag ska varje förslag insändas i separat skrivelse. Förslaget ska vara undertecknat av firmatecknare, enligt anvisningar i bifogad kallelse.

BFF - Repskap 201110, kallelse

Anmälan
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och Blekinge Fotbollförbunds styrelseledamöter. Ledamot i representantskapet har en röst. Anmälan av föreningsledamot görs senast den 25 oktober 2020 enligt anvisningar i ovan kallelse.

Datum: Tisdagen den 10 november
Tid: Klockan 18.30 (kaffe/fralla från 18.00)
Plats: Ronneby Brunn

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund