Blekinge Fotbollförbunds Representantskap

Härmed har vi nöjet att kalla till ordinarie Representantskap tisdagen den 9 november 2021 klockan 18.30 på Ronneby Brunn.

Ärenden
Förslag till ärende att behandlas av Representantskapet ska vara Blekinge Fotbollförbund tillhanda senast den 30 september 2021. Förening kan ge förslag enligt följande:

- Tävlingsregler gällande distriktsserier
- Serieuppbyggnad gällande distriktsserier för seniorer

Endast förslag som beslutats av föreningsstyrelse kan tas upp till behandling av Representantskapet. Om föreningen har mer än ett förslag ska varje förslag insändas i separat skrivelse. Förslaget ska vara undertecknat av firmatecknare, se bifogade anvisningar.


Anmälan
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och Blekinge Fotbollförbunds styrelseledamöter. Ledamot i representantskapet har en röst. Anmälan av föreningsledamot görs senast den 24 oktober 2021 enligt anvisningar på bifogad blankett.


Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund