Årsmöte

Blekinge Fotbollförbunds årsmöte 2021 äger rum torsdagen den 4 mars klockan 18.30. Handlingar med föredragningslista skickas ut två veckor innan årsmötet.

På grund av rådande omständigheter och gällande restriktioner kommer vi i år att genomföra årsmötet digitalt via Teams. Möteslänk samt instruktioner kommer skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan mötet. Har ni frågor eller funderingar kring uppkoppling, anslutning etc som rör er digitala medverkan är ni välkomna att kontakta Alexander Karlsson på mobil: 0768-676890 eller via e-post: alexander.karlsson@blekingefotboll.se

Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin hemort/säte inom Blekinge Fotbollförbunds verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen äger rätt att via fullmakt anmäla ombud enligt bifogad röstlängd.

Anmälan enligt utsänd fullmakt skickas antingen med post till Blekinge Fotbollförbund, Reddvägen 6, 372 73 Ronneby eller som bifogad fil via e-post till magnus.karlsson@blekingefotboll.se

BFF - Årsmöte 210304, kallelse

BFF - Årsmöte 210304, röstlängd

Datum: Torsdagen den 4 mars
Tid: Klockan 18.30
Plats: Digitalt möte

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund