Inbjudan till seriespel för barn och ungdom 10-18 år

Här kommer inbjudan till seriespel för barn och ungdomar 10-18 år säsongen 2022.

Seriespelet spelas enligt Svenska Fotbollförbundets nationella spelformer som finns att läsa om på följande länk: https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/spelformer/

Spelform 7 mot 7 och 9 mot 9

I spelformerna 7 mot 7 och 9 mot 9 kan lagen anmäla sig till tre olika tävlingskategorier:

- 7 mot 7 – 10 år
- 7 mot 7 – 11-12 år
- 9 mot 9 – 13-14 år

Dessa tre kategorier innehåller sedan olika färger kopplat till lagets genomsnittliga erfarenhet av att spela fotboll som är en rekommenderad parameter för lagen att kunna utgå ifrån vid anmälan av lag. Syftet med upplägget är att få så många jämna matcher som möjligt och fokusera mer på spelformerna och lagets erfarenhet.

Spelform 11 mot 11

I spelformen 11 mot 11 kan lagen anmäla sig till följande tävlingskategorier:

- Flickor 15 år
- Pojkar 15 år
- Pojkar 16-18 år

Varje kategori innehåller två svårighetsgrader, Vit (enkel nivå) och Grön (svår nivå). Svårighetsgraderna är ett önskemål inför seriesammansättningen och ingen garanterad tillhörighet för laget. Om det är för få lag som önskat en viss svårighetsgrad kommer alla anmälda lag i den aktuella tävlingskategorin att mixas i serieindelningen.

Viktig information för alla tävlingskategorier

Omlottning

Alla serier lottas om mellan vår- och höstsäsong efter önskemål från föreningarna för att få så många jämna matcher som möjligt. Lagen har då möjlighet att byta seriegrupp och ändra antalet anmälda lag.

Spelarförteckning i FOGIS

Samtliga spelare som deltar i seriespel ska vara registrerade i FOGIS och inför varje match ska alla lag registrera spelarförteckning i FOGIS som ska visas upp för domare och motståndare.

Åldersdispens

Ett lag ska ansöka om åldersdispens om laget vill använda en spelare som åldersmässigt tillhör en äldre tävlingskategori. Spelare som har en ålder inom samma tävlingskategori som laget är anmält i behöver inte ha en åldersdispens. Exempelvis i ”7 mot 7 – 11-12 år” behöver laget ha dispens för en spelare som är 13 år men inte för en som är 12 år, även om laget spelar i färgen ”Vit”. Klicka här för blankett om åldersdispens.

Kombinerat lag

Två eller flera föreningar kan gå samman och bilda ett kombinerat lag i samma åldersgrupp. Tävlingsavgifter faktureras förening som har registrerat laget i FOGIS.

Samarbete med Smålands FF

Vi samarbetar med Smålands FF i de åldersgrupper där det finns behov av fler lag. I de serier som administreras av Smålands FF gäller deras bestämmelser.

Domare

Föreningen som är hemmalag tillsätter utbildade föreningsdomare i matcher för åldersgrupperna 10-14 år. I åldersgrupperna 15-18 år tillsätter Blekinge Fotbollförbu

nd huvuddomare och föreningen som är hemmalag tillsätter utbildade assisterande föreningsdomare.

Spelar- och domarinventering

I samband med anmälan ska föreningen lämna in en spelar- och domarinventering för att vi ska kunna förebygga återkallade deltaganden, får underlag till eventuella åldersdispenser och få reda på hur matcherna kommer dömas av utbildade föreningsdomare. Klicka här för att komma till formuläret.  

Anmälan

Anmälan görs i FOGIS av föreningsadministratören senast den 1 februari 2022. Tävlingsavgiften är 1200 kronor per anmält lag som faktureras föreningen.

BFF - Seriespel 10-18 år 2022, inbjudan.pdf

FOGIS-manual - Serieanmälan barn och ungdom.pdf