Inbjudan till Tränarutbildning UEFA B

Blekinge Fotbollförbund, Skånes Fotbollförbund och Hallands Fotbollförbund arrangerar Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tränarutbildning UEFA B under 2022. På UEFA B möter du ett innehåll som ger dig kompetens att coacha ditt lag mot både resultat och utveckling.

Tränarutbildning UEFA B är en grundläggande utbildning inom UEFA:s utbildningar och bygger vidare på SvFF:s spelarutbildningsplan för spelformen 11 mot 11. Innehållet speglar den kompetens som en modern tränare behöver för att leda sitt lag och sina spelare till större kunnande och förmåga. En toppmodern tränarutbildning med hög ambitionsnivå som är en pilotkurs och blir den första som genomförs i Sverige.

Kursupplägg:            
Kursen består av fem kursmoduler - fyra fysiska och en avslutande digital. Mellan respektive kursmodul ligger tre perioder med hemuppgifter som bland annat innehåller praktikträffar i mikrogrupper i deltagarnas hemmiljö. Deltagarna anmäler sig till hela utbildningen och kursen är sammanhängande.

Platser och datum:  
Modul 1 - 29-30 januari i Malmö
Modul 2 - 19-20 mars i Ronneby
Modul 3 - 3 september i Helsingborg (+ två digitala kvällar)                          
Modul 4 - 12-13 november i Halmstad
Modul 5 - 14 december (digital)

Tider:
8.30-17.30 (alla tillfällen utom de digitala kvällarna 17.00-21.00)

Behörighetskrav:
Godkänt deltagande på Tränarutbildning C eller Målvaktstränarutbildning B samt minst ett års erfarenhet som tränare och förfogar över ett lag under 2022.

Avgift:
22.000:-/deltagare. I avgiften ingår kursmaterial, fika och måltider, konferens- och praktikkostnader samt logi i dubbelrum. Avgiften faktureras din förening i februari 2022.

Ekonomiskt stöd:
Ambitionen är att föreningar i Blekinge ska kunna få ett visst ekonomiskt stöd för antagna deltagare till utbildningen. Aktuella föreningar kommer få mer information under hösten 2021.

Ansökan:
Ansökan görs via Anmälan UEFA B 2022.docx senast den 22 oktober. Eftersom antalet platser är begränsade förbehåller sig arrangerande distrikt rätten att selektera i uttagningen utifrån tränarerfarenhet och spelarmeriter.

Kallelse:
Personlig kallelse utsändes via e-post i slutet av november tillsammans med program.

Diplom:
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro. Ingen ledighet beviljas under kursens gång. Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen.

Upplysningar:
Lars Eiswohld, Skåne Fotbollförbund. Telefon 040-59 02 01 eller e-post lars.eiswohld@skaneboll.se.

BFF - Tränarutbildning UEFA B 2022, inbjudan.pdf