Inbjudan Tränarutbildning futsal

Tränarutbildning futsal är den första utbildningen hos SvFF som specifikt riktar in sig på futsal. Utbildningen bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning C och riktar sig mot tränare för spelare från 13 år. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, futsalens ledarskap och futsalfys. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och du lär dig att anpassa utbildningsmaterialet efter dina förutsättningar.

Plats: Ronneby Brunn, Ronneby
 
Datum och tid: 24 oktober och 7 november 2021 kl. 08.30-17.00
 
Sista anmälan: 10 oktober 2021
 
Behörighet: Tränarutbildning C
 
Avgift: 2000 kr per deltagare som inkluderar kursmaterial, instruktörskostnader, fika och lunch, lokal- och plankostnader.
 
Ekonomiskt stöd: Deltagare som tillhör en fotbollsförening i Blekinge genomför utbildningen kostnadsfritt genom ekonomiskt stöd (före detta Idrottslyft). Det stöd som föreningen erhåller används för betalning av den faktura (kursavgift) som skickas ut av Blekinge Fotbollförbund efter genomförd utbildning.
 
Anmälan: Görs av föreningsadministratören i FOGIS.
 
Kallelse: Personlig kallelse skickas till antagna deltagare via e-post efter sista anmälningsdatum. Övriga anmälda får information om att de är placerade på en reservlista och kan bli kallade till utbildningen vid eventuella återbud.