Inbjudan till ungdomskonferens

Vi bjuder härmed in till ungdomskonferens för flick- och pojkfotboll. Konferensen kommer innehålla utvärdering och sammanfattning av säsongen 2021, information om framtiden och erfarenhetsutbyte m.m.

Vi vill att samtliga ungdomsföreningar deltar och er förening kan anmäla en eller flera representanter till konferensen. Representanter ska vara ledamot i föreningsstyrelsen och/eller ungdomsansvarig samt ha en helhetssyn av föreningens totala ungdomsverksamhet.

Datum
Onsdagen den 13 oktober

Tid
Kl. 18.00-19.30, kaffe och fralla serveras från kl. 17.30

Plats
Ronneby Brunn

Kostnad
Träffen är kostnadsfri

Målgrupp
Styrelsemedlemmar eller ungdomsansvarig med helhetssyn av föreningens ungdomsverksamhet.

Anmälan                      
Anmälan görs i FOGIS av föreningsadministratören senast onsdag 6 oktober. I samband med anmälan vill vi att ni skickar med önskemål på diskussionsfrågor via e-post till alexander.karlsson@blekingefotboll.se som vi kan ta upp på konferensen.