Inbjudan till nätverksträff om Diplomerad Förening

Här kommer inbjudan till en digital nätverksträff om Diplomerad Förening som är en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling.

Träffen riktar sig till barn- och ungdomsföreningar som startat ett arbete kring Diplomerad förening eller som är intresserade av att komma igång. Syftet är att deltagande föreningar ska få utbyta erfarenheter kring Diplomerad Förening och diskutera frågor som rör föreningsutveckling.

Läs mer om Diplomerad Förening på vår hemsida: https://blekinge.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/

Datum och tid: Torsdag 26 augusti kl. 19.00-20.30.
Plats: Digitalt via Teams.
Målgrupp: Styrelsemedlemmar, ungdomsansvariga eller utsedda personer av föreningen.
Kostnad: Träffen är kostnadsfri.
Anmälan: Anmälan görs av föreningsadministratören i Fogis senast 24 augusti.