Inbjudan till digital tävlingsträff

Härmed bjuds alla föreningar in till en digital tävlingsträff som kommer handla om tävlingsfrågor med syfte att utveckla distriktsfotbollen för seniorer från säsongen 2022 och framåt.

Innan träffen kommer föreningarna få möjlighet att besvara en enkät med frågor som är kopplade till distriktsfotbollen för seniorer, det vill säga div. 4-6 herrar, div. 2-4 damer, reserv herrar och Dam- och Herrsjuan. Det finns även möjlighet för föreningarna att komma med egna synpunkter utöver de enkätfrågor som finns. Enkätens frågor och svar kommer sedan ligga till grund för innehållet på den digitala träffen. Därutöver kommer föreningarna informeras om motionsprocessen inför Representantskapsmötet 2021 samt vilka möjligheter som finns för föreningarna att påverka distriktsfotbollen för seniorer.

Enkäten hittar ni på följande länk och besvaras senast 1 september: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1WafoFYS1IgYX_3WvSEUIH8WY9s8zqOsO2BUgpb3urhNaJg/viewform?usp=sf_link

Datum: Onsdagen den 8 september.
Tid: Kl. 19.00 – 20.30.
Plats: Digitalt via Teams.
Målgrupp: Styrelsemedlemmar eller utsedda personer av föreningen.
Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

Anmälan                      
Föreningen anmäler deltagare via Fogis senast onsdag 1 september.

Inbjudan i sin helhet:
BFF - Digital tävlingsträff 210908, inbjudan.pdf