Uppdaterade riktlinjer från SvFF gällande Coronaviruset

Från och med den 1 juni sker vissa lättnader inom restriktionerna för fotbollen. Bland annat kommer matcher att få börja spelas, men det öppnar också upp för utökat antal fotbollsaktiviteter samt möjligheten till publik vid matcher.

Barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet, genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt delta vid mindre cuper och läger.

Folkhälsomyndigheten skriver i sina riktlinjer: "Med ”i mindre omfattning” avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar."

Från 1 juni tillåts även upp till 500 åskådare på anläggningar som kan erbjuda anvisade sittplatser. På mindre arenor där det inte är möjligt är maxantalet 100 åskådare.

Med anledning av detta har SvFF idag uppdaterat sina riktlinjer. Riktlinjerna hittar ni på SvFF:s hemsida eller genom att klicka på följande länk: Uppdaterade riktlinjer