Föreningsbesök av Blekinge Fotbollförbund

Blekinge Fotbollförbund (BFF) kommer med start i maj erbjuda föreningsbesök där föreningens behov kommer styra innehållet. Ambitionen med denna satsning är först och främst att BFF ska kunna komma ut mer på fältet och jobba närmare föreningarna på er ”hemmaplan” med aktuella frågor som berör respektive förening. Vi ser även möjlighet till ett utökat erfarenhetsutbyte och att föreningsbesöken kommer ge oss möjlighet att informera och uppdatera er om aktuella aktiviteter i distriktet.

Magnus Neuman är nyanställd på BFF sedan i april och kommer till stor del att arbeta med uppsökande verksamhet och stötta föreningarna ute på fältet. Tillsammans med Alexander Karlsson kommer de erbjuda föreningen sina tjänster inom föreningsutveckling och fotbollsutveckling i form av Nolltolerans 2.0, Anläggningsfrågor, Spelformsutbildningar, Fotbollens spela, lek och lär, Spelarutbildningsplanen, Domarutbildning, Spelarutbildning, Tränarutbildning, Diplomerad Förening, Fotbollsskolan, Plus 10 000 samt stöttning i administrativa frågor kopplat till Tävling, RF-stöd och FOGIS mm.

Är ni intresserade av ett föreningsbesök vill vi att ni diskuterar frågan internt i styrelsen och identifierar ett eller flera områden ni vill diskutera vidare med oss. Därefter utser ni en styrelserepresentant som kontaktar Magnus eller Alexander för att diskutera lämpligt datum och upplägg för besöket som antingen kan ske fysiskt eller digitalt beroende på önskat innehåll och hur Coronasituationen ser ut.

Kontaktuppgifter
Magnus Neuman
0768-67 68 03 
magnus.neuman@blekingefotboll.se

Alexander Karlsson
0768-67 68 90
alexander.karlsson@blekingefotboll.se

Med vänlig hälsning
Magnus Karlsson
Kanslichef
Blekinge Fotbollförbund