Fotbollens Spela, Lek och Lär

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) utgår från följande fem riktlinjer: Fotboll för alla, Barns och ungdomars villkor, Fokus på glädje, ansträngning och lärande, Hållbart idrottande och Fair Play. 

Riktlinjerna ligger till grund för allt utbildningsmaterial från Svenska Fotbollförbundet, men för att de ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver även föräldrar och andra som har inflytande på barn och ungdomar känna till dem.

Blekinge Fotbollförbund erbjuder handledarutbildning i materialet om FSLL som ger föreningar ett färdigt utbildningsmaterial att nyttja vid utbildningar för föräldrar, ledare och förtroendevalda. Hör av er till oss om ni är intresserade av utbildningsmaterialet.