Begränsat registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera begränsat registerutdrag för samtliga uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare inom föreningen, om de har direkt eller regelbunden kontakt med barn, i samband med att personen tillträder ett sådant uppdrag. Vi rekommenderar att personens registerutdrag därefter kontrolleras varje år.

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening, prata gärna med en idrottskonsulent hos Distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

RF har tagit fram en lathund (se dokument nedan) som hjälp i arbetet, detta dokument kan vägleda idrottsföreningarna i hanteringen och är avsiktligt enkelt och kortfattat.