Nationella spelformer

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse!
 

3 mot 3-planer i Blekinge

Blekinge Fotbollförbund har köpt in ett antal 3 mot 3-planer som föreningarna i distriktet ska kunna använda kostnadsfritt. Vi har utsett värdföreningar i respektive kommun som ansvarar för förvaring och utlåning av planerna inom kommunen. Värdföreningarnas kontaktpersoner hittar ni i menyfliken "Kontaktpersoner för 3 mot 3-planer".

Planernas storlek är 10 x 15m och nätet är 75cm högt. Planerna kan användas både på konstgräs och naturgräs. Svenska Fotbollförbundet har fastställt att denna spelform ska spelas av 6-7-åringar men kan givetvis användas även för andra åldrar vid träning.

Kontaktperson Nationella Spelformer