Diplomerad Förening

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Diplomer­ingsprocessen kan ta olika lång tid beroende på nuläge och engagemang i föreningen och effekten som önskas uppnås är att svensk fotboll får fler barn och ungdomar som väljer att stanna kvar i sina föreningar, gärna livet ut.