FOGIS

I Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) kan domaren se alla sina uppdrag, godkänna domarrapporter efter matcher och komma åt digital domarersättning m.m.

FOGIS-manualer för domare