Ny utbildningsstege för tränare

  • Revidering av utbildningsstegen för tränare
  • Avspark upphör omgående. (Interna utbildningar undantaget)
  • Från och med den 1/1 2015 är C Diplom ingångskursen både för den nationella ungdomstränarutbildningen och UEFA B, i enlighet med önskemål från SDF.
  • BFF uppmanar tränare, som startat någon del av UEFA Bas 1 eller UEFA Bas 2 och UEFA Bas Diplom att göra dessa kurser klara fram till den 1/8 2015. Inga nystarter av UEFA Bas 2. Se Bild 1
  • Tränare som från och med den 1/1 2015 börjar med C Diplom kan direkt gå vidare till B Diplom Ungdom om de vill utbilda sig i ungdomsspåret. Om de däremot vill utbilda sig till seniortränare får de efter C Diplom vänta till hösten 2015 då de kan börja med UEFA B. Mer information kommer under hösten.
  • UEFA Bas 1 likställs med C Diplom och tränare som genomgått samtliga moduler i UEFA Bas 1 kan antingen välja att från och med den 1/1 2015 gå vidare till B Diplom Ungdom eller vänta till hösten 2015 för att gå UEFA B. Se Bild 2
  • Då det gäller målvaktstränarutbildningen så upphör nuvarande Mv Bas 2 den 1/1 2015 och ersätts av Målvakt B Diplom. Deltagare som gått nuvarande Mv Bas 1 kan från och med den1/1 2015 gå vidare till Målvakt B Diplom. Se Bild 3

Mer information

- Text
- Översiktsbild

Har ni frågor - kontakta Sven-Olf Bergman, 0733-223333