Registrering av asylsökande

- Klicka här för blankett

- Blanketten skickas via mejl (inskannad) alternativt via ordinarie postgång till Svenska Fotbollförbundet för registrering.

- Registrering görs snarast möjligt efter ankomst SvFF, vilket normalt innebär inom 1-3 arbetsdagar.

- Registreringen är kostnadsfri och omfattas (utöver handläggningstiden) inte av någon karenstid.