Futsal

Införande av Futsal hösten 2017

2016 beslutades att inför futsal hösten 2017 och en arbetsgrupp med representanter från våra tre kommittéer samt kanslipersonal tillsattes. Syftet med arbetsgruppen var att underlätta införandet av Futsal genom att aktivt arbeta med bland annat regelutformning, domarutbildning, registrering av spelare och information mm.

Vi har tagit kontakt med andra distrikt, gjort studiebesök och haft besök av Patrik Gustavsson från Göteborgs FF för att få tips och råd från de som redan har infört Futsal.

Under fliken "Tävling" i menyn till vänster på hemsidan hittar du tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser och förenklade regler för Futsal i Blekinge.

Mer information om Futsal hittar du på SVFF:s sida genom att klicka här...