Nationell Idrottsutbildning - Elitfotbollsgymnasium

Nationella Idrottsutbildningar - Fotboll
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning (NIU) - Elitfotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket. Se lista Elitfotbollsgymnasier

Ansökan
Ansökan till Elitfotbollsgymnasier sker direkt till aktuell gymnasieskola.

Antagning
Gymnasieskolan, SDF och samarbetsförningarna ansvarar för antagningen!

Kvalitetskrav
Nedanstående kriterier anger Svenska Fotbollförbundets specifika kvalitetskarv för verksamheten vid Elitfotbollsgymnasier.

Elevrekrytering
Huvudmannen har ansvar i samarbete med SDF för elevrekryteringen under löpande avtalstid. Varje läsår rekryteras minst 12 och max 20 elever till Elitfotbollsgymnasier. Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever, 70/30 herr/dam är fotbollens faktiska siffror och ska eftersträvas. 1:a oktober varje läsår skickas en elevförteckning till SvFF.

Ansvarig lärare/tränare
Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt vara utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning lägst Diplom Avancerad, S3. Vid 20 elever ska ytterligare en tränare medverka vid varje fotbollsträningspass och ha genomgått en utbildningsnivå motsvarande nivå Diplom Bas. Utbildad målvaktstränare lägst Diplom Bas ska medverka vid minst två fotbollsträningspass/vecka.

Träning
Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Elitfotbollsgymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning
Ansvarig lärare/tränare, ev annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö.

Samarbetsparter
Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en giltighetstid av ett läsår.

Därutöver har Skolverket fastställt SF-gemensamma kriterier för Nationella Idrottsutbildningar - NIU-kriterier.

Kontaktperson på Blekinge Fotbollförbund:
Jens Gustavsson, jens.gustavsson@olofstrom.se

Kontaktperson på Svenska Fotbollförbundet
Mika Sankala, mika.sankala@svenskfotboll.se, tel. 0703-462081