Fotboll i grundskolan

Fotboll i skolanSyftet med ämnet fotboll i skolår 7-9 är att ta tillvara fotbollsintresset hos både flickor och pojkar i skolår 7-9 och utveckla deras färdigheter och kunskaper i fotboll. Skolarbetet måste funka samtidigt, det är viktigt. Du får lära dig att ta ansvar både för dina egna studier och din egen träning.

Lästips! Fotbollens Arbetsbok i grundskolan
Boken är ett arbetsmaterial som man kan använda som ett hjälpmedel vid planering och genomförandet av elevens val fotboll och kan beställas från FotbollFörlaget.
Följande områden behandlas:
Individuell utveckling som fotbollsspelare och elev - Fotbollens teknik, anfalls- och försvarspel - Bli din egen tränare - Fotbollen i samhället - rent spel, etik och moral - Fotbollens träningslära - skador, mat och dryck - Fotbollspsykologi - prestationsutveckling och att må bra.

Certifiering
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar tillsammans med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil. Certifierad skola förbinder sig att årligen lämna verksamhetsrapport till SDF samt delta i SDF anordnad fortbildning.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

  • Studieplan - samtliga elever bör erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
  • Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.
  • Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
  • Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.

Mer information och ansökan om att bli certifierad skola finns i broschyren "Fotboll i grundskolan" - Klicka här

Kontaktperson på Blekinge Fotbollförbund:
Jens Gustavsson, jens.gustavsson@olofstrom.se

Kontaktperson på Svenska Fotbollförbundet
Mika Sankala, mika.sankala@svenskfotboll.se, tel. 0703-462081