Fotboll i skolan

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbundet och föreningarna verkar för att Fotboll i skolan ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling, dels som fotbollsspelare, men också som människa.

Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt.

Fotboll i skolan ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.

Inför läsåret 2017/18 kommer vi att presentera ett nytt upplägg för "Fotboll i skolan"

Grundskolan: Vi kommer att presentera de reviderade certifieringskriterna för åk 7-9 samt ett nytt koncept för åk 1-9, "Fotboll för alla". Läs mer under fliken "Fotboll i gundskolan"

Gymnasiet: Vi kommer att erbjuda även våra LIU-fotbollgymnasier en möjlighet att certifiera sig samt ta fram en studieplan för LIU-fotboll.

De nya ansökningskriterierna för NIU-fotbollgymnasier samt info om ansökan kommer under augusti. Läs mer under fliken "Fotboll i gymnasieskolan".

Kontaktperson på Blekinge Fotbollförbund:
Jens Gustavsson, jens.gustavsson31@gmail.com

Kontaktperson på Svenska Fotbollförbundet
Mika Sankala, mika.sankala@svenskfotboll.se