Årsmöte 2018

Blekinge Fotbollförbunds årsmöte 2018 äger rum torsdagen den 1 mars klockan 18.30 på Ronneby Brunn. Handlingar med föredragningslista utsänds två veckor innan årsmötet.

Föreningarna äger rätt att via fullmakt anmäla ombud enligt röstlängd, se bilagor.

- Röstlängd - Fullmakt - Kallelse

Anmälan enligt bifogad fullmakt skall vara oss tillhanda senast den 19 februari 2018.

Anmälan skickas in med post till Blekinge Fotbollförbund, Reddvägen 6, 372 73 Ronneby eller skickas via e-post till svenolof.bergman@blekingefotboll.se

Datum: Torsdagen den 1 mars
Tid: Klockan 18.30 (kaffe/fralla från 18.00)
Plats: Ronneby Brunn

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund
Magnus Karlsson
Kanslichef