Kallelse till årsmöte 2017

Blekinge Fotbollförbunds årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 2 mars klockan 18.30 på Ronneby Brunn. Handlingar med föredragningslista utsänds två veckor innan årsmötet och kommer också finnas tillgängliga på vår hemsida.

Föreningarna äger rätt att via fullmakt anmäla ombud enligt röstlängd, se bilagor.

- Röstlängd - Fullmakt - Kallelse

Anmälan enligt bifogad fullmakt skall vara oss tillhanda senast den 15 februari 2017.

Anmälan skickas in med post till Blekinge Fotbollförbund, Reddvägen 6, 372 73 Ronneby eller skickas via e-post till magnus.karlsson@blekingefotboll.se

Datum: Torsdagen den 2 mars
Tid: Klockan 18.30 (kaffe/fralla från 18.00)
Plats: Ronneby Brunn

Vid eventuella frågor, kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund
Magnus Karlsson
Kanslichef