Instruktörer - Domare

Funktion Namn Telefon
Distriktsinstruktör Joakim Flink, Karlskrona 0708-922266
Utbildningsledare Kjell Andersson, Karlskrona 0708-128225
Coach div 4-domare Mattias Bengtsson, Karlskrona
0704-328132
Domarinstruktörer Kjell Andersson, Karlskrona 0708-128225
Lars Bark, Karlskrona

0703-366705

Mattias Bengtsson, Karlskrona,
0704-328132
Jovan Bjelajac, Sölvesborg
0768-866140


Jonas Sundberg, Karlskrona 0708-146980