Informationsträff med Futebol dá força

Blekinge Fotbollförbund och Futebol dá força (FDF) bjuder in till en informationsträff måndagen 8 mars kl. 18.00-18:45 om en riktad utbildningsinsats för att öka antalet tjejer och kvinnor som är engagerade i föreningens verksamhet, läs mer genom att klicka på rubriken.

FDF erbjuder en värdebaserad ledarskaps- och tränarutbildning med konkreta verktyg och metoder för den som vill engagera fler att utveckla sig själv och sitt ledarskap för att stärka tjejers utveckling och välmående med fotboll som plattform. Anmäl dig till informationsträffen, en workshop där du får prova på utbildningens arbetssätt och få mer information för att kunna sprida det vidare, inspirera och engagera fler till din förening!

Datum och tid
Måndag 8 mars kl. 18.00-18:45 via zoom.

Anmälan
Anmäl dig här. Länk till den kostnadsfria informationsträffen kommer i bekräftelse på anmälan. Kan du inte delta den dagen? Ange det i anmälan så får du information separat. Sista anmälningsdatum är fredag 5 mars.

Målgrupp
- Alla föreningsengagerade personer som vill;
- engagera fler tjejer och kvinnor till sin föreningsverksamhet
- höja kompetensen och utveckla ledarskapet i sin förening, för styrelse, arbetsgrupper såväl som tränare och ledare
- utveckla sig själva och sitt ledarskap
- Du som ännu inte provat på att vara ledare eller tränare i fotboll men är nyfiken på det
- Du som gått de tränarutbildningar som är önskvärda för den åldersgrupp du är engagerad inom och som behöver eller söker fortbildning
- Tjejer och kvinnor som vill utveckla sig själva och sitt ledarskap.

Utbildningen
Utbildningen sker digitalt och pågår under tio veckor, i olika moduler med youtube-filmer och tillhörande certifieringsträffar via zoommöten en timme i veckan. Läs mer här. Del 1: Värdebaserat ledarskap, fyra moduler
Del 2: Tränarutbildning C, tre moduler och praktik i hemmiljö
Del 3: Sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter för fotbollstränare, tre moduler.

Frågor
Futebol dá força; Anna Lundkvist, anna@futeboldaforca.com eller 0708-448486.