Inbjudan till spelarutbildning

Här kommer inbjudan till spelarutbildning 2021 för spelare födda 2007 och 2008. Spelarutbildningen riktar sig till spelare i alla distriktets föreningar som är intresserade av att utbilda sig mer inom fotboll, läs mer genom att klicka på rubriken.

Åldersgrupperna kommer erbjudas tre utvecklingsträningar under våren och tre träningar under hösten. För målvakter kommer det även erbjudas tre målvaktsträningar under våren och tre träningar under hösten. Datum, tid och plats kommer läggas upp på vår hemsida inom den närmaste tiden och vi kommer även skicka ut den informationen till föreningarna. Därutöver genomförs Hällevikslägret i sommar under vecka 32 (separat inbjudan till lägret skickas ut senare).

Beroende på antalet killar och tjejer som anmäler sig till träningarna kommer åldersgrupperna att delas in i geografiska zoner och varje zon kommer ha två ansvariga instruktörer under året.

Anmälan
Föreningsadministratören anmäler föreningens spelare i FOGIS senast den 21 mars. I anmälan ska telefonnummer och e-postadress anges till anhörig person. Anmälan gäller för alla utvecklingsträningar under året. Målvakter anmäls både till ordinarie utvecklingsträningar samt målvaktsträningar.

Eventuell efteranmälan görs via e-post till svenolof.bergman@blekingefotboll.se.

Kostnad
Utvecklingsträningarna är kostnadsfria.

Återbud
Anmäld spelare förväntas lämna återbud till instruktören senast två dagar innan aktuellt träningstillfälle om han eller hon inte kan närvara.

Informationsträff
Föreningens tränare för aktuell åldersgrupp bjuds in till en digital informationsträff om spelarutbildningen onsdagen den 24 mars kl. 18.00-19.00. Under träffen kommer tränarna få information om utvecklingsträningarna och Hällevikslägret samt få möjlighet att ställa frågor. Anmälan till informationsträffen görs i FOGIS senast den 21 mars.