Handledarutbildning Fotbollsskolan

Här kommer inbjudan till handledarutbildning för ansvariga ledare på föreningens Fotbollsskola som genomförs onsdagen den 12 maj kl. 18.00-20.00, klicka på rubriken för att läsa mer.

Handledarutbildningen är första delen av Fotbollsskolan utbildningspaket som kommer innehålla goda föreningsexempel på hur Fotbollsskolan kan genomföras coronasäkert, genomgång av föreningens interna ledarutbildning, information om material etc. Därefter genomför föreningen en ledarutbildning på hemmaplan i sin förening med övriga ledare som ska vara med på Fotbollsskolan. Paketet avslutas med en digital utvärderingsträff under hösten där föreningen deltar för att få rätt till ersättning.

Målgrupp
Föreningar som arrangerar Fotbollsskolan.

Syfte
Att erbjuda en kvalitativ spelarutbildning.

Ekonomi
Föreningen erhåller 3000 kronor för deltagande på handledarutbildning och utvärderingsträff som Blekinge Fotbollförbund arrangerar samt 500 kronor per utbildad ledare på hemmaplan i föreningen. Utbetalning sker under hösten.

Upplägg
Handledarutbildningen genomförs på Ronneby Brunn (digitalt via Teams om
situationen med coronaviruset inte förbättras) onsdagen den 12 maj kl 18.00-20.00 och arrangeras i samarbete med RF SISU Blekinge. Utöver handledarutbildningen ska föreningen genomföra en ledarutbildning på hemmaplan, rapportera utbildade ledare till Blekinge Fotbollförbund samt delta på den digitala utvärderingsträffen 22 september för att ha rätt till ersättning. Utbildningen för ledarna på hemmaplan planerar respektive ansvarig föreningsledare utifrån informationen vid handledarutbildningen.

Återrapportering
Återrapportering görs av respektive förening via IdrottOnline och ska vara klart senast den 31 december 2021. Vi rekommenderar dock att ni gör rapporteringen så fort som möjligt efter utvärderingsträffen.

Anmälan
Föreningen anmäler ansvarig ledare till handledarutbildningen senast söndag 2 maj i FOGIS.