Utbildning om digital domarersättning

Föreningar bjuds in till utbildning om digital domarersättning tisdagen den 26 januari. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Digital domarersättning kommer implementeras i alla tävlingar med distriktsdomare (från F/P15 och uppåt) säsongen 2021. Det digitala systemet kommer att ge en tydlig överblick samt förenkla och underlätta hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både distrikt och föreningar. Fördelarna med det digitala systemet är många. Exempelvis slopad kontanthantering, domarna slipper skriva kvitton för hand, ökad kvalité på domarrapporter och kvitton samt minskad risk för felaktiga utbetalningar.

Datum: Tisdag den 26 januari 2021
Tid: Klockan 18.00-19.00
Plats: Digital utbildning. Videolänk skickas ut till anmälda deltagare.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.
Målgrupp: Föreningspersoner som ansvarar för hantering av domarkvitton.

Anmälan
Anmälan görs i FOGIS av föreningsadministratören senast den 24 januari 2021.