Årets Förening och Ungdomsledare

I samband med Blekinge Fotbollförbunds årsmöte torsdagen den 4 mars 2021 delas utmärkelsen "Årets Förening" och stipendiet "Årets Ungdomsledare" ut!

Årets Förening är en utmärkelse till minne av tidigare ordförande, tillika hedersordförande i Blekinge Fotbollförbund, Valdo Carlström. Det är möjligt att nominera den egna föreningen men naturligtvis också någon annan förening i distriktet. Föreningen skall ha gjort en stark insats under året och gjort något som är till gagn för blekingsk fotboll. Årets Förening belönas också med penningcheck.

Blekinge Fotbollförbund har ett samarbetsavtal med Sparbanken i Karlshamn där det bland annat ingår att utse Årets Ungdomsledare. För att erhålla stipendiet ska ledaren ha utfört ett arbete i sin förening som är till gagn för blekingsk ungdomsfotboll. Årets Ungdomsledare belönas också med penningcheck.

Vi emotser era nomineringar med bifogad motivering till Årets Förening och Årets Ungdomsledare senast den 31 december 2020.

Era nomineringar skickas via e-post till magnus.karlsson@blekingefotboll.se

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund