Information gällande distriktsserier

Med anledning av spridningen av coronaviruset hittar du här Blekinge Fotbollförbunds beslut gällande distriktsverksamheten för seniorer.

Svenska Fotbollförbundet antog den 25 mars en krisplan för förbundets tävlings-/ träningsverksamhet och gav samtidigt rekommendationer för distriktens dito. Där ges ganska klara direktiv hur man tycker att Sverige ska agera i en tid där smittspridning pågår och förmodligen inte kommer att minska inom en snar framtid.

Götalandsdistrikten har försökt hitta en samsyn och gemensamma riktlinjer vad gäller distriktsverksamheten, sju av nio distrikt har enats om att skjuta upp seniorserierna på samma sätt som SvFF:s lägre förbundsserier Div 1 Damer samt Div 2 och 3 Herrar. Göteborg och Skåne har som storstadsregioner tills vidare valt en annan linje.

Nedan presenteras några utdrag från SvFF:s krisplan som är viktiga att ta fram och tänka extra på:

Man har också, efter att ha vägt samman de synpunkter som inkommit från bl.a. SvFF:s distriktsförbund och intresseorganisationerna, strävat efter tydlighet och enhetlighet i de åtgärder som nu ska verkställas och kommuniceras.

Det är viktigt att hålla igång de organiserade idrottsaktiviteterna och föreningslivet. SvFF delar Folkhälsomyndighetens syn och uppmuntrar lokalt idrottande som inte inbegriper resor, men att till varje pris genomföra en traditionell tävlingsverksamhet för seniorer som också innebär resor inom landet är inte lika viktigt. Hälsa kommer alltid före tävling.

SvFF:s styrelse vill dock betona vikten av att svensk fotboll håller ihop och att vi så långt som möjligt upprätthåller en gemensam linje, även i fråga om distriktsverksamheten.

När det gäller distriktens tävlingsverksamhet är SvFF:s rekommendation att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Sedvanlig lokal träningsverksamhet och träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.

I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar förkylningssymptom.

Om SDF väljer att starta upp tävlingsverksamheten som planerat, är det SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet, vid den prövning som görs, tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

Med ovanstående riktlinjer i fokus har Blekinge Fotbollförbund beslutat följande gällande distriktets seniorverksamhet:

  • Alla tävlingsserier på seniorsidan (Div 2, 3, och 4 Damer samt Damsjuan och Div 4, 5 och 6 Herrar samt samtliga Reservlagsserier) skjuts upp på samma sätt som SvFF:s lägre förbundsserier Div 1 Damer samt Div 2 och 3 Herrar.
  • Dessa serier spelas som enkelserier med höstomgångens spelordning som tävlingsgrund.
  • Våromgångens matcher stryks i Fogis.
  • Serierna spelas och avslutas med planerat kvalspel i oktober.
  • Lokala träningsmatcher kan spelas på alla nivåer om de följer Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. Här är viktigt att betona skillnaden mellan tränings- och tävlingsmatch. En träningsmatch kan ställas in utan större konsekvenser. Det är inte förhållandet med en tävlingsmatch.

Vi återkommer nästa vecka med information gällande distriktets barn- och ungdomsverksamhet.

Vi hoppas att alla kommer att ha förståelse för dessa beslut och att de kommer att respekteras. Det kommer att krävas mycket av oss alla men tillsammans skall vi reda ut och ta oss igenom denna svåra situation.

Uppdateringar från myndigheter och SvFF kan du ta del av via nedanstående länkar.

I dessa tider vet vi att kommunikationsflödet kan vara påfrestande och svårmanövrerat. Blekinge Fotbollförbund har medvetet valt att använda vår hemsida som främsta kommunikationskanal. Se till att hålla koll här för att vara uppdaterad. Tack!