Inbjudan till föreningsdomarinstruktörsutbildning

Likt föregående år kan ungdomsföreningar utse lämplig person/personer över 18 år som deltar på en handledarutbildning för att bli en så kallad föreningsdomarinstruktör (FDI). FDI ska utbilda föreningsdomare på hemmaplan som blir behöriga som huvuddomare i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. --->

Handledarutbildningen genomförs på Ronneby Brunn och föreningen kan välja mellan två tillfällen enligt följande datum:
- Tisdag 4 februari kl. 18.00-21.00
- Tisdag 10 mars kl. 18.00-21.00

Föreningen erhåller 3000 kronor genom ekonomiskt stöd för deltagande på handledarutbildning som Blekinge Fotbollförbund arrangerar samt genomförande av utbildning för föreningsdomare på hemmaplan i föreningsmiljön.

Läs mer information i bifogad inbjudan:
- Inbjudan

Anmälan görs i FOGIS av föreningsadministratören senast 29 januari.

Kontakt Blekinge Fotbollförbund
Alexander Karlsson
076-867 68 90
alexander.karlsson@blekingefotboll.se