Inbjudan till FOGIS-utbildning

Välkomna till en informations- och utbildningskväll i FOGIS. Träffen genomförs tisdagen den 10 december klockan 18.00-20.00 på Ronneby Brunn. --->

Vi har fått signaler från många föreningar att det finns ett stort behov av en FOGIS-utbildning för både kanslipersonal och för föreningsledare i olika roller. FOGIS är ett verktyg som rymmer mängder med information och hjälpmedel för föreningarna och denna utbildning vänder sig till både nya användare och till er som jobbat med FOGIS tidigare.
Exempel på punkter som kommer diskuteras under kvällen är elektronisk spelarförteckning, registrera nya spelare, matchändringar, ändra behörighet, ändra kontaktpersoner, övergångar, nya FOGIS-funktioner, frågor från föreningarna mm.
Anmälan görs i FOGIS av föreningsadministratören senast onsdag 4 december 2019 enligt bifogad manual.
- Inbjudan i sin helhet
- Manual för anmälan

Med vänlig hälsning,
Alexander Karlsson
Blekinge Fotbollförbund
076-867 68 90
alexander.karlsson@blekingefotboll.se