Kallelse till Representantskap

Härmed har vi nöjet att kalla till Representantskap torsdagen den 7 november 2019 klockan 18.30 på Ronneby Brunn.

Ärenden
Förslag till ärende att behandlas av Representantskapet ska vara Blekinge Fotbollförbund tillhanda senast den 30 september 2019. Förening kan ge förslag enligt följande:
-
Tävlingsregler gällande distriktsserier
- Serieuppbyggnad gällande distriktsserier för seniorer

Endast förslag som beslutats av föreningsstyrelse kan tas upp till behandling av Representantskapet. Om föreningen har mer än ett förslag ska varje förslag insändas i separat skrivelse. Förslaget ska vara undertecknat av firmatecknare. Se bifogade anvisningar.

Anmälan
Anmälan av föreningsledamot/ledamöter görs senast den 18 oktober 2019 enligt anvisningar på bifogad blankett. Föreningen har rätt att anmäla en företrädare för seniorfotboll och en för ungdomsfotboll förutsatt att föreningen deltar i seriespel för både senior och ungdom. Föreningen kan ha högst två röster och närvarande ledamot har högst en röst. Det krävs alltså två närvarande ledamöter för att ha två röster.

Här hittar du kallelse, anvisningar och anmälningsblankett

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund