Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 13 september 2019 under adress:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216 171 23 Solna

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Glöm inte heller att uppge kontaktuppgifter (adress, telefon, e-postadress etc.) i er ansökan.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn 070-594 73 76 eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.

Information om tidigare års stipendiater återfinns på Svenska Fotbollförbundets hemsida. Direktlänk: https://fogis.se/stipendierfonder/gunnar-nordahls-minnesfond/