Inbjudan till breddläger 2019

Blekinge Fotbollförbund inbjuder härmed era spelare födda 2007 respektive 2008 till deltagande vid Blekinge Fotbollförbunds Breddläger.

Tid och plats:

Äldre breddläger: lördag den 31 augusti mellan kl. 09.30 – 16.00 för pojkar födda 2007 och för flickor födda 2007 i Jämshög eller på Hasslö.

Yngre breddläger: söndag den 1 september kl. 09.30 – 16.00 för pojkar födda 2008 och för flickorfödda 2008 i Jämshög eller på Hasslö.

Vi mixar pojkar och flickor på samma ställe, en passus är att om det blir väldigt många på en av platserna gör vi en fördelning på spelarna.

Lägeravgift:
250 kronor per deltagare. Lunch, fruktstund och mycket lek med fotboll i fokus.(spela, lek o lär). Faktura kommer att sändas till föreningen. Ange fakturanummer vid betalningen.

Anmälan ska göras föreningsvis till:
svenolof.bergman@blekingefotboll.se tillhanda senast den 5 augusti 2019.

- Inbjudan i sin helhet
- Anmälan

Med vänlig hälsning
Sven-Olof Bergman
Blkinge Fotbollförbund