Zonläger och Målvaktens dag

I början av augusti är det dags för zonläger för pojkar och flickor samt Målvaktens dag. Allt äger rum i Hällevik.

Anmälan sker via blanketten för respektive läger. Anmälan senast 13 juni till kansliet. Läs mer i inbjudan i sin helhet.

- Yngre zonläger flickor, födda 2006 5-6/8
- Anmälan

- Yngre zonläger pojkar, födda 2006, 5-6/8
- Anmälan

- Äldre zonläger flickor, födda 2005, 7-9/8
- Anmälan

- Äldre zonläger pojkar, födda 2005, 7-9/8
- Anmälan

- Målvaktens dag, pojkar och flickor, födda 2004-2006
- Anmälan