Inbjudan till breddläger 2019

Härmed inbjuds era spelare födda 2007 respektive 2008 till deltagande vid Blekinge Fotbollförbunds breddläger dag 1. Lägret består av två separerade dagar för respektive åldersgrupp med bollen i fokus och mycket lek, helt i linje med Svenska Fotbollförbundets spela, lek och lär. Vår ambition är att kunna bedriva lägret för flickor och pojkar på samma plats, men om det blir för många deltagare så blir det uppdelat. Observera att förening med deltagare på breddlägret äger rätt att flytta kolliderande seriematch. --->

Äldre breddläger – flickor och pojkar födda 2007
Datum: Torsdag den 30 maj
Kl. 09.00 – 17.00
Plats: Motorpavallen i Jämshög eller Skärgårdsvallen på Hasslö

Yngre breddläger – flickor och pojkar födda 2008
Datum: Fredag den 31 maj
Kl. 09.00 – 17.00
Plats Motorpavallen i Jämshög eller Skärgårdsvallen på Hasslö

Lägeravgift
Lägeravgiften är 250 kronor per deltagare och dag. I avgiften ingår lunch och frukt. Faktura kommer att sändas till föreningen och ni anger fakturanummer vid betalningen.

Anmälan
Fyll i bifogad anmälningsblankett och sänd den via e-post till svenolof.bergman@blekingefotboll.se senast den 30 april 2019. Anmälan är ekonomiskt bindande, varför lägeravgift tas ut även vid återbud (anmäld deltagare kan ersättas med annan spelare). Efteranmälningar godtas ej.

Instruktörer
Blekinge Fotbollförbund tillsätter instruktörer till breddläger. Intresserade ungdomstränare som vill vara instruktörer kan kontakta Sven-Olof Bergman på telefonnummer 0733-22 33 33.

Kallelse
Kallelse till lägret mejlas till den kontaktperson ni meddelat på er anmälan. Kontaktpersonen delar ut kallelser till sina spelare.

- Inbjudan i sin helhet
- Anmälan