Inbjudan till klubbtränarträff 2019

Blekinge Fotbollförbund bjuder in tränare för flickor och pojkar 13 och 14 år till en klubbtränarträff lördagen den 23 mars kl 11.00-12.00 på Ronneby Brunn angående lokal talangutveckling i zonerna i Blekinge Fotbollförbunds regi för de båda åldersgrupperna. -->

Inför träffen
Er klubbtränare ska anmäla de spelare som är intresserade av att delta vid förbundets träningar och läger. Namn och positioner i laget ska finnas med. Om ni har någon intresserad målvakt/er är det särskilt angeläget att det noteras. Denna uppgift förbereds på hemmaplan och skickas in i samband med anmälan till klubbtränarträffen. Våra lokala talangutvecklare är sedan angelägna om att era klubbtränare håller kontinuerlig kontakt om spelares ambition och utveckling.

Anmälan
Anmälan görs med tränarens namn, mobilnummer, e-postadress och tillhörande förening senast onsdagen den 13 mars till Alexander Karlsson via e-post: alexander.karlsson@blekingefotboll.se

För att kunna informera om och planera årets spelarutbildning är det viktigt att alla ungdomsföreningar är representerade med sin klubbtränare. Förening som inte hör av sig räknar vi med inte har någon spelare att rekommendera.

Med vänlig hälsning,
Alexander Karlsson
Blekinge Fotbollförbund
076-867 68 90
alexander.karlsson@blekingefotboll.se