Årsmöte den 7 mars

Blekinge Fotbollförbunds årsmöte 2020 äger rum torsdagen den 5 mars klockan 18.30 på Ronneby Brunn. Handlingar med föredragningslista utsänds två veckor innan årsmötet.

Föreningarna äger rätt att via fullmakt anmäla ombud enligt röstlängd, mer information kommer efter årsskiftet.

Anmälan enligt utsänd fullmakt skickas med post till Blekinge Fotbollförbund, Reddvägen 6, 372 73 Ronneby eller via e-post till magnus.karlsson@blekingefotboll.se

Datum: Torsdagen den 5 mars
Tid: Klockan 18.30 (kaffe/fralla från 18.00)
Plats: Ronneby Brunn

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund