Tränar- och spelarutbildning med fokus på teknikträning för F/P 10-13 år

Här kommer inbjudan till årets utbildning och inspirationsdagar med fokus på teknikträning, en fortsättning på förra årets populära koncept.

Vi erbjuder teknikträning och tekniktränarutbildning fyra dagar i fyra olika kommuner med inriktning på teknik, koordination och speluppfattning (man deltar vid ett av dessa tillfällen). Utbildningarna genomförs samma dag men olika tider där spelarna erbjuds teknikträning på dagtid och tränare/ledare erbjuds tekniktränarutbildning på kvällstid.

Syfte
Vi vill vidareutveckla teknikträningen inom Blekingefotbollen i den centrala åldern innan puberteten. Vi vet att träning på teknik och koordination i dessa åldrar kommer ge rejäl effekt i deras fortsatta fotbollsspelande.

Målsättning
Vår målsättning är att stimulera spelare till fortsatt satsning genom en inspirationsdag i teknikträning och spelövningar. Målsättningen är även att utbilda tränarna så att de kan vidareutveckla den tekniska och koordinativa träningen i föreningen så att spelarna får ett genuint intresse för spelet fotboll och därmed skapar ett hållbart långt intresse och undvika "dropouts" senare i tonåren.

Mer information hittar ni respektive inbjudan nedan
- Inbjudan Tekniktränarutbildning
- Inbjudan Teknikträning

OBS! Det är två olika inbjudningar avsedda för olika målgrupper (tränare och spelare)!

Eventuella frågor angående upplägg, innehåll, anmälan etc hänvisas till Stefan Ekstrand som är ansvarig instruktör (mobil: 0766-365702, e-post: ekstrand@maif.se).