Inbjudan ungdomstävlingar hösten 2018

Härmed inbjuder Blekinge Fotbollförbund till Ungdomstävlingar för hösten 2018. Ni har nu möjlighet att önska om förändring för ert seriedeltagande under hösten.

Anmälan senast den 15 juni som sänds till svenolof.bergman@blekingefotboll.se

- Inbjudan i sin helhet

- Anmälan

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund