Inbjudan till breddläger 2018

Blekinge Fotbollförbund inbjuder härmed era spelare födda 2006 respektive 2007 till deltagande vid Blekinge Fotbollförbunds Breddläger.

Äldre breddläger: Torsdag den 10 maj mellan kl. 09.00 – 17.00 för pojkar födda 2006 och för flickor födda 2006 i Jämshög eller på Hasslö.

Yngre breddläger: Fredag den 11 maj kl. 09.00 – 17.00 för pojkar födda 2007 och för flickor födda 2007 i Jämshög eller på Hasslö.

Vi mixar pojkar och flickor på samma ställe, en passus är att om det blir väldigt många på en av platserna gör vi en fördelning på spelarna.

Anmälan senast 30 april till svenolof.bergman@blekingefotboll.se

- Inbjudan i sin helhet
- Anmälan