Ungdomskonferens angående serieindelning

Härmed har vi nöjet inbjuda till Ungdomskonferens för pojk och flickfotboll onsdagen den 7 mars kl. 18.30 på Ronneby Brunn. Ungdomskonferensen är ett diskussionsforum inte ett beslutande organ i ungdomsfrågor.

Det kommer att finnas kaffe och fralla. --->>

Deltagare
Era representanter ska vara ledamot i föreningsstyrelsen och/eller ungdomssektionen (liknande) och ha en helhetssyn på föreningens totala ungdomsverksamhet samt ett långsiktigt tänkande. Er förening kan anmäla högst två representanter till ungdomskonferensen.

Innehåll
Information inför 2018 samt diskussionspunkter angående hur vi tillsammans utvecklar fotbollen i hela Blekinge.
- Nya nationella spelformer.
- Dispenser.
- Fotbollens dag.
- Fler ungdomsspelare i Blekinge.
- Spelarutbildning.
- Besök i ungdomsföreningar.

Anmälan
På mail till svenolof.bergman@blekingefotboll.se
Svar senast den 28 februari 2018.