Kallelse till årsmöte 2018

Blekinge Fotbollförbunds årsmöte 2018 äger rum torsdagen den 1 mars klockan 18.30 på Ronneby Brunn. Handlingar med föredragningslista utsänds två veckor innan årsmötet.

Klicka här för mer information -->>