Idrottslyftet 2018

I tisdags genomförde vi en informationsträff om Idrottslyftet 2018. Över 30 deltagare från 22 olika föreningar var på plats för att ta del av förhandsinformationen om vad som kommer att gälla.

Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna var också på plats och informerade om det stöd de kan vara behjälpliga med kring Idrottslyftet men även kring den ordinarie föreningsutvecklingen.

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

Syftet med Idrottslyftet 2017-2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. För att nå upp till syftet med Idrottslyftet finns det fyra nyckelområden man under perioden kommer att kunna jobba med utvecklingsinsatser inom:

  • Moderna välmående föreningar
  • Spelarutbildning på barnens villkor
  • Välutbildade ledare
  • Fotboll för alla

Mer information om vilka paket vi kommer erbjuda 2018 hittar du under fliken "Idrottslyftet" i menyn till vänster. Där finns även den presentation vi visade på träffen som går att ladda ner och spara som pdf-fil.