Blekinge Fotbollförbunds Ungdomskonferens angående serieindelning

Härmed har vi nöjet inbjuda till Ungdomskonferens för pojk- och flickfotboll onsdagen den 18 oktober kl. 18.30 på Ronneby Brunn. Ungdomskonferensen är ett diskussionsforum inte ett beslutande organ i ungdomsfrågor.

Det kommer att finnas kaffe och fralla. ->>

Deltagare:
Era representanter ska vara ledamot i föreningsstyrelsen och/eller ungdomssektionen (liknande) och ha en helhetssyn på föreningens totala ungdomsverksamhet samt ett långsiktigt tänkande. Er förening kan anmäla högst två representanter till ungdomskonferensen.

Innehåll:
Utvärdering av barn o ungdomsfotbollen 2017. Information inför 2018 samt diskussionspunkter angående hur vi tillsammans utvecklar fotbollen i hela Blekinge.

Anmälan: Via e-post till svenolof.bergman@blekingefotboll.se

Svar senast den 13 oktober 2017

Med vänlig hälsning
Sven-Olof Bergman
Blekinge Fotbollförbund