Representantskap

Här kommer kallelse till Blekinge Fotbollförbunds Representantskap den 9 november 2017 klockan 18.30 på Ronneby Brunn, se bifogad fil.

Förslag till ärende att behandlas av Representantskapet ska vara oss tillhanda senast den 29 september 2017 enligt anvisningar i bilaga.

Sista anmälningsdag för ombud är den 20 oktober och görs via bifogad anmälningsblankett.

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund
Magnus Karlsson
Kanslichef